Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2013 - 2014 - (2013-08-25 Nieuw Beijerland) Matth. 7 vs 21 - Niet een iegelijk, die tot Mij zegt; Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is