Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2013 - 2014 - (2013-08-25 Nieuw Beijerland) Matth. 3 vs 9-12 Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken