Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2013 - 2014 - (2013-05-05) 2 Petrus 2 vs 9-10 Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden