Ds. W.J. Teunissen - Richt. 07 vs 19a - Alzo kwam Gideon, en honderd mannen, die met hem waren, in het uiterste des legers