Ds. W.J. Teunissen - Psalm 027 - De HEERE is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn