Ds. W.J. Teunissen - Openb. 4 vs 2-4 En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon