Ds. W.J. Teunissen - Openb. 3 vs 14-22 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet