Ds. W.J. Teunissen - Matth. 13 vs 36-46 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen