Ds. W.J. Teunissen - Lukas 19 vs 41-42 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar