Ds. W.J. Teunissen - Lukas 18 vs 9-14 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar