Ds. W.J. Teunissen - Lukas 02 vs 25-38 En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit den stam van Aser