Ds. W.J. Teunissen - Jozua 3 vers 17b - En gans Israel ging over op het droge, totdat al het volk geeindigd had door de Jordaan te trekken