Ds. W.J. Teunissen - Joh. 21 vs 6 - En Hij zeide tot hen, Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden