Ds. W.J. Teunissen - H.C. Zondag 21 (b) Wat gelooft gij van de vergeving der zonden