Ds. W.J. Teunissen - Ezechiel 16 vers 8 - Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en ziet, uw tijd was de tijd der minne; zo breidde Ik Mijn vleugel over u uit