Ds. W.J. Teunissen - Esther 6 vs 1 - In denzelfden nacht was de slaap van den koning geweken