Ds. W.J. Teunissen - Daniel 3 vs 15-18 Zal het zo zijn, onze God, Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs