Ds. W.J. Teunissen - Daniel 3 - Sadrach, Mesech en Abednego weigeren te buigen voor het gouden beeld van Nebucadnezar