Ds. W.J. Teunissen - (.) Vriezenveen 2012 - Matth. 28 vs 5-7 Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was