Ds. W.J. Teunissen - (.) Vriezenveen 2012 - Luk. 23 vs 28 - Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen