Ds. W.J. Teunissen - (.) Uitnodigingen 2013 - 2014 - Hebr. 11 vs 8 - Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou