Ds. W.J. Op het Hof - 2021-02-07 HHG Alblasserdam - Openb. 7 vs 4-8 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren; honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israels