Ds. W.J. Op het Hof - (.) Openbaringen aan Johannes - (2023-11-12) Openb. 18 vers 1-3 Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten