Ds. W.J. Op het Hof - (.) Openbaringen aan Johannes - (2023-09-24) Openb. 17 vers 1-8 Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben