Ds. W.J. Op het Hof - (.) Openbaringen aan Johannes - (2023-09-17) Openb. 16 vers 17-21 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon