Ds. W.J. Op het Hof - (.) Nederlandse Geloofsbelijdenis - (2023-11-12) NGB artikel 9 - Bewijs van het voorgaande artikel van de drie-eenheid der Personen in een God