Ds. W.J. Op het Hof - (.) Nederlandse Geloofsbelijdenis - (2023-10-22) NGB artikel 8 - Dat God enig is in Wezen en nochtans in drie Personen onderscheiden