Ds. W.J. Op het Hof - (.) Nederlandse Geloofsbelijdenis - (2023-10-18) NGB artikel 7 - Volkomenheid der Heilige Schrift om alleen te zijn een regel des geloofs