Ds. W.J. Op het Hof - (.) Nederlandse Geloofsbelijdenis - (2023-10-08) NGB artikel 6 - Onderscheid tussen de kanonieke en apocriefe boeken