Ds. W.J. Op het Hof - (.) Nederlandse Geloofsbelijdenis - (2023-09-10) NGB artikel 2 - Door wat middel God van ons gekend wordt