Ds. W.J. Op het Hof - (.) Nederlandse Geloofsbelijdenis - (2023-08-27) NGB artikel 1b - Over dat er een enig God is