Ds. W.J. Op het Hof - (.) Heidelberger Catechismus - HC zondag 52, vraag 128 - Over het woordje amen, het besluit van dit gebed