Ds. W.J. Op het Hof - (.) Heidelberger Catechismus - HC zondag 49, vraag 124 - Over de derde bede; Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde