Ds. W.J. Op het Hof - (.) Heidelberger Catechismus - HC zondag 47, vraag 122b - Over de eerste bede; Uw Naam worde geheiligd