Ds. W.J. Op het Hof - (.) Heidelberger Catechismus - HC zondag 23, vraag 60 (deel 2) Hoe zijt gij rechtvaardig voor God - Romeinen 4