Ds. W.J. Op het Hof - (.) Heidelberger Catechismus - HC zondag 23, vraag 60 (deel 1) Hoe zijt gij rechtvaardig voor God - Galaten 3