Ds. W.J. Op het Hof - (.) Heidelberger Catechismus - HC zondag 21, vraag 56 - Wat geloofd gij van de ..vergeving der zonden.. Micha 7