Ds. W.J. Op het Hof - (.) Heidelberger Catechismus - HC zondag 21, vraag 55 - Wat verstaat gij door.. de gemeenschap der heiligen... Hand. 2