Ds. W. Roos - Galaten 3 vs 10 - Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek