Ds. P.J. Dorsman - Samuel (1) 25 vs 6 - Vrede zij u, en uw huize zij vrede, en alles, wat gij hebt, zij vrede