Ds. P.J. Dorsman - Romeinen 8 vers 9 (a) Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe