Ds. P.J. Dorsman - Romeinen 3 vers 23-24 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods