Ds. P.J. Dorsman - Psalm 143 vs 2 (ambtsjubileum) En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn