Ds. P.J. Dorsman - Psalm 140 vs 7 - Ik heb tot den HEERE gezegd; Gij zijt mijn God; neem ter ore, o HEERE! de stem mijner smekingen