Ds. P.J. Dorsman - Psalm 119 vers 155a - Het heil is verre van de goddelozen