Ds. P.J. Dorsman - Psalm 025 - Mijn God! op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij