Ds. P.J. Dorsman - Openb. 7 vs 9-10 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten