Ds. P.J. Dorsman - Matth. 09 vs 20-22 Want zij zeide in zichzelven; Indien ik alleenlijk Zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden