Ds. P.J. Dorsman - Markus 16 vs 7 - Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea