Ds. P.J. Dorsman - Lukas 18 vs 9-14 En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel